Digital Analytics


Werkwijze bij websites

De tools

Voor jou kunnen op basis van de vraagstelling verschillende onderzoekstools worden ingezet om de digitale strategie verder te professionaliseren.

Dimares Fairdata policy